work 2023

Landskab set fra siden/landscape seen from aside

MØSTINGS. soloshown 2023.